Komplexné riešenia v problematike bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a odpadového hospodárstva

 

 
  BOZPO AGENCY
Radlinského 471
955 01 Topoľčany

Ochrana pred požiarmi

Informácie, platná legislatíva, poradňa, zaujímavé stránky, akcie, požiare...

Viac...


Instructor

Aplikácia určená na absolvovanie povinných školení BOZP a OPP formou e-learningu.

Viac...

bozpo@bozpo.sk
konzultant@bozpo.sk
info@instructor.sk

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie, platná legislatíva, poradňa, zaujímavé stránky, akcie, čierna skrinka...

Viac...

Odpady a životné prostredie

Informácie, platná legislatíva, poradňa, zaujímavé stránky, akcie, fakty...

Viac...

 Naši partneri:

 

Firemná stránka

Profesionálne služby a riešenia, kontakty, software, on-line produkty...

Viac...

IS Konzultant

Informačný systém BOZP, OPP a OH, vzory dokumentácií, riešené problémy...

Viac...

 

 
 
 
 
 

© 1999 - 2017 BOZPO AGENCY. Ďalšie zverejňovanie alebo rozširovanie obsahu týchto stránok bez predchádzajúceho
písomného súhlasu našej agentúry a ďalších tu uvedených autorov a zdrojov je výslovne zakázané.